برچسب: اندازه گیری سولفور

19 بهمن 1400
اخبار

توسط شرکت پتروشیمی پارس کسب شد؛

رتبه نخست جهانی در آزمون مهارت بین المللی اندازه گیری سولفور در نمونه LPG

رتبه نخست جهانی در آزمون مهارت بین المللی اندازه گیری سولفور در نمونه LPG توسط شرکت پتروشیمی پارس کسب شد.