برچسب: انجمن پسته ایران

اخبار
2 مهر 1400 - 7:07 ب.ظ

دبیر کل انجمن پسته ایران:

کاهش ۷۰ هزار تنی تولید پسته در سال جاری

دبیر کل انجمن پسته ایران اظهار داشت: امسال 70 هزار تن پسته از سال‌های قبل کمتر داریم درصورتی که سال گذشته نزدیک به 230 هزار تن پسته تولید شد. همچنین محصول و جوانه‌های سال آینده نیز بر اثر تغییرات اقلیمی از بین رفته و امسال حفظ بازار و مدیریت دشوار است که حمایت دولت را می‌طلبد.