برچسب: انجمن صنایع قطعات خودرو و نیرو محرکه

اخبار
16 بهمن 1400 - 10:40 ق.ظ

الحاق انجمن صنایع قطعات خودرو و نیرو محرکه استان به اتاق بازرگانی اصفهان

در نشست مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنایع قطعات خودرو و نیرومحرکه استان اصفهان با اکثریت آراء این انجمن به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان الحاق شد.