برچسب: انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال

اخبار
13 دی 1400 - 1:20 ب.ظ

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان تاسیس شد

در نشست مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان شد.