برچسب: انجام غربالگری

19 اسفند 1400
اخبار

سازمان جهانی بهداشت:

همه‌گیری ویروس کووید-19 تمام نشده است

دبیر کل سازمان جهانی بهداشت (WHO) دو سال پس از آن که برای اولین بار واژه همه گیری را برای آگاه ساختن جهان از تهدید نوظهور بیماری کووید-19 به کار گرفت، تاکید کرد که همه گیری تمام نشده است.