برچسب: انتقام‌جویان

29 بهمن 1400
اخبار

توقف «انتقام‌جویان» در پایان بازی

مدیر مارول استودیوز، «پایان بازی» را به عنوان آخرین فیلم از مجموعه فیلم‌های «انتقام جویان» معرفی کرد.