برچسب: انتقال خون

18 خرداد 1401
اخبار

کرمانشاه- محمد فرجی

نیاز برخی بیماران به دریافت فرآورده‌های خونی روزانه است

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه بااشاره به اینکه شرایط ذخایر خونی استان مطلوب است گفت: چون برخی از فرآورده‌های خونی مثل پلاکت رافقط سه روز می‌توان نگهداری کرد نیاز برخی بیماران به خون همیشگی است.