برچسب: انتقال تختال

30 بهمن 1400
اخبار

ثبت رکورد جدید روزانه انتقال تختال در فولاد مبارکه

ناحیه فولاد‌سازی فولاد مبارکه در بهمن ماه جاری توانست در زمینه انتقال تختال از انبارهای بیرونی به نوردگرم به رکوردی جدید دست یابد.