برچسب: انتقال تجربیات علمی

اخبار
1 بهمن 1400 - 10:40 ق.ظ

تأسیس انجمن صنعت دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل استان اصفهان

طی نشستی در اتاق بازرگانی اصفهان، انجمن صنعت دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل استان اصفهان با انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه و بازرس این انجمن تأسیس شد.