برچسب: انتخاب شهردار

اجتماعی
19 مرداد 1400 - 8:03 ق.ظ

آیین‌نامه انتخاب شهردار با روح قانون اساسی در تضاد است

گزینه هایی که در آیین‌نامه انتخاب شهردار نمی گنجند

ابوالفضل قربانی؛ نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، آیین‌نامه انتخاب شهردار را با روح قانون اساسی در تضاد دانست و گفت: افراد توانمندی وجود دارند که رشته‌های آنان در این آیین‌نامه وجود ندارد و در این باره محروم شدن از توانمندی این افراد مورد خوبی نیست و چه بسا با روح قانون اساسی نیز در تضاد است.