برچسب: انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی

6 شهریور 1401
اخبار

مجلس معیارهای انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معیارهای لازم برای انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی را در بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تعیین کردند.