برچسب: امیررضا امامت جمعه

11 آبان 1400
اخبار

کشف تجهیزات تولید رمز ارز در محدوده امور برق منطقه ۳ با همکاری اطلاعات سپاه

همزمان با فعالیت گسترده کلیه همکاران در برق منطقه ۳ شرکت توزیع برق اصفهان و تعامل با نهادهای مختلف اقدامات قابل توجهی برای کشف رمز ارز صورت گرفت به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون تعداد ۱۴۳ دستگاه ماینر که با احتساب توان مصرفی آنها و سیستم فن و خنک کننده مکمل این تجهیزات حدود ۳۰۰ کیلووات مصرف غیرمجاز داشته‌اند شناسایی و از مدار استفاده خارج شده است.