برچسب: امیرحسین رئوفی

16 خرداد 1401
اخبار

پیچیدگی‌های اجرای آوازی با سنتور از نگاه پشنگ کامکار

«باخلوت خویشتن» اثر امیرحسین رئوفی با یادداشتی از پشنگ کامکار با محوریت پیچیدگی‌های اجرای موسیقی مترآزاد(آوازی) با ساز سنتور منتشر شد.