برچسب: امکانات دولت الکترونیک

6 بهمن 1400
اجتماعی

ظرفیت سازی جدید در شبکه تلفن ثابت کاشان

به همت مدیریت مخابرات کاشان، با بروزرسانی شبکه تلفن ثابت در یکی از محلات این شهرستان، ظرفیت واگذاری تلفن ثابت و سرویس ADSL در این منطقه توسعه یافت.