برچسب: امکانات تفریحی دولت

اخبار
11 تیر 1401 - 2:00 ب.ظ

رئیس جمهور گفت:

امکانات تفریحی دولت در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد

امکانات تفریحی دولت و سازمان‌های دولتی در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد.