برچسب: امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2 تیر 1401
اخبار

مهدی باب الحوائجی مدیر کل امور اداری و منابع انسانی شد

وزیر فرهنگ در حکمی مهدی باب الحوائجی را به عنوان مدیرکل امور اداری و منابع انسانی این وزارتخانه منصوب کرد.