برچسب: امور اداری و استخدامی

اخبار
23 مرداد 1401 - 7:00 ب.ظ

با هدف بهبود معیشت‌ و افزایش قدرت خرید اقشار هدف؛

پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری توسط دولت

سازمان‌های "امور اداری و استخدامی" و "برنامه و بودجه" الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را به هیأت دولت ارائه کردند.