برچسب: امر به معروف و نهی از منکر

اجتماعی
14 دی 1400 - 3:15 ب.ظ

در دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شد؛

کارگاه آموزشی ” آیین نامه آراستگی و شئون فرهنگی و اجتماعی “

کارگاه آموزشی حضوری شیوه های اجرایی کردن " آیین نامه آراستگی و شئون فرهنگی و اجتماعی " دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با حضور روسا، معاونان و مدیران فرهنگی واحدهای این استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.