برچسب: ام‌القرای جهان اسلام

سینما و تلویزیون
10 مرداد 1401 - 1:00 ب.ظ

چرا تولیدات عاشورایی در سینمای ایران تا این اندازه کم است؟

ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام و سینمای ایران به عنوان قدرتمندترین سینمای کشورهای مسلمان، همچنان نتوانسته کارنامه قابل قبولی به لحاظ کمی و کیفی در حوزه تولیدات عاشورایی به ثبت برساند.