برچسب: اقدامات مدیریت

اخبار
27 دی 1400 - 5:07 ب.ظ

یک نماینده بیمه رازی مطرح کرد:

اقدامات مدیریت بر عملکرد نماینده‌ها تاثیر مستقیم دارد

یک نماینده بیمه رازی در شهرستان شوشتر گفت: اقدامات اخیر مدیریت بیمه رازی در راستای توجه ویژه به نماینده‌ها در عملکرد نماینده‌ها و شبکه فروش تاثیر بسزایی دارد.