دسته: حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی
16 خرداد 1402 - 11:30 ق.ظ

کاهش گودی گردن ناهنجاری

عاضه کاهش گودی گردن نوعی از عارضه‌های ستون مهره ها است که بیشتر در ناحیه گردن در راس ستون فقات اتفاق می‌افتد.

حرکات اصلاحی
3 خرداد 1402 - 7:30 ق.ظ

ناهنجاری گردن کوتاه

سندروم گردن کوتاه، یک سینوستوز مادرزادی در مهره های گردنی است.این سندروم، سندرمی بسیار نادر است که در آن دو یا چند تا از مهره های گردنی، بطور مادر زادی بهم فیوز شده اند.

حرکات اصلاحی
23 اردیبهشت 1402 - 11:00 ق.ظ

عارضه کج گردنی چیست؟/ تمرینات اصلاحی

کوتاهی یک طرفه عضله جناغی چنبری سینه ای در نتیجه کج گردنی عضلانی مادر زادی، یک نوع تغییر شکل نامتقارن است که در آن به همراه کوتاهی عضله، سر به یک سمت خم شده و چانه به سمت مقابل می چرخد.

حرکات اصلاحی
10 اردیبهشت 1402 - 12:00 ق.ظ

سلسله یادداشت‌های حرکات اصلاحی

عارضه سر ب جلو

در این عارضه، سر جلوتر از مرکز ثقل قرار دارد و فشار زیادی روی مفاصل فکی_ گیجگاهی و مفاصل گردن و عضلات پشت گردن وارد می شود.

حرکات اصلاحی
28 فروردین 1402 - 7:30 ق.ظ

برای داشتن بدن سالم باید به آن توجه کرد

ناهنجاریهای اندام فوقانی

داشتن وضعیت بدنی خوب در گرو عملگرد موثر ساختارهای عضلانی، استخوانی و مفصلی است. در این زمینه آشنایی با ساختار و عملکرد ستون فقرات و همچنین عوامل موثر بر کارایی آن ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین متناسب با اهداف و نیازهای مربوط به ناهنجاری‌های، اندام فوقانی ضمن توصیف وضعیت بدنی و ساختار ستون فقرات و اجزا تشکیل دهنده آن به وظایف، حرکات و عضلات عمل کننده بر ستون فقرات اشاره می شود.

حرکات اصلاحی
19 فروردین 1402 - 7:30 ق.ظ

حرکات اصلاحی آسیب‌ها و هنجارها

ناهنجاری‌های اندام تحتانی

اندام تحتانی علاوه بر آنکه پایه و سطح اتکای آدمی است عامل جابه‌جایی او نیز هست.بنابر این ناهنجاری‌های این بخش علاوه بر تغییرات وضعیت ایستاده، (جابه جایی)را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حرکات اصلاحی
20 اسفند 1401 - 2:11 ب.ظ

سلسله یادداشت‌های حرکات اصلاحی، انواع نشستن

هدف از نشستن  ذخیره انرژی و کاستن از فشارهایی است که در حالت ایستاده بر بدن تحمیل می‌شود. و اجرای بهتر و مسلط‌تر فعالیت‌ها است. نشستن صحیح سبب کاهش تنفس شکمی و فشار وارده بر احشا و شکم و تناسب جریان خون پاها می‌شود.

بهداشت و سلامت
13 اسفند 1401 - 5:06 ب.ظ

علل و عوامل بروز ناهنجاریهای بدنی

حرکات اصلاحی شاخه ای از علوم ورزشی ودانشی کاربردی در جامعه است که مشتمل بر اهداف عمده شناسایی، آموزش، پیشگیری ، بهبود و اصلاح ناهنجاری‌های بدن و عادات حرکتی افراد می باشد.از این رو، شناسایی علل و عوامل مشترک بروز چنین وضعیتهای ناهنجار و آثار کلی این عوارض، ضروری به نظر می‌رسد.