دسته: تجارت

27 مرداد 1401
اخبار

رایزن بازرگانی سفارت ایران در عمان خبر داد:

عمان پنجمین شریک صادراتی در بین کشورهای همسایه شد

رایزن بازرگانی سفارت ایران در عمان خبر داد: عمان پنجمین شریک صادراتی در بین کشورهای همسایه شد.