دسته: تلویزیون

4 خرداد 1401
اخبار

جواد شمقدری سریالی درباره نفوذ می‌سازد

کارگردان سریال «روزهای ابدی» از ساخت سریال استراتژیکی خبر داد که این روزها مشغول تحقیقات و پژوهش آن است.